Překlady

Provozní doba

Pondělí    9:00 – 18:00 

Úterý 9:00 – 18:00

Středa 9:00 – 18:00

Čtvrtek 9:00 – 18:00

Pátek 9:00 – 18:00

Ceny

Cena zakázky se řídí platným ceníkem poskytovatele v návaznosti na jazykovou kombinaci a termín vyhotovení. K ceně se připočte DPH v platné sazbě (21%).

Případné množstevní a jiné slevy je třeba sjednat před zahájením plnění zakázky.


Poskytovatel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné.

Ceník


Bez ověření

S ověřením

Základní jazyky:

  

Angličtina    

300

400

Francouzština

400

550

Italština

400

550

Němčina

300

400


Ruština

200

300

Španělština

500

600

Ukrajinština

200

300

   

Další jazyky:Běloruština

400

500

Maďarština

500

600

Nizozemština

400

550

Rumunština

400

550

Srbština

400

550

 Bulharština    400             
550Uvedené ceny jsou pouze orientační a platí pro běžné překlady. Veškeré případné příplatky za odbornost, spěšnost, grafickou úpravu a podobně záleží na typu překladu a jsou smluvní.               U zakázek většího rozsahu poskytujeme množstevní slevy.


Podřízené stránky (1): FAQ