Překlady

Provozní doba

Pondělí    9:00 – 18:00 

Úterý 9:00 – 18:00

Středa 9:00 – 18:00

Čtvrtek 9:00 – 18:00

Pátek 9:00 – 18:00

Ceny

Cena zakázky se řídí platným ceníkem poskytovatele v návaznosti na jazykovou kombinaci a termín vyhotovení. K ceně se připočte DPH v platné sazbě (21%).

Případné množstevní a jiné slevy je třeba sjednat před zahájením plnění zakázky.

Poskytovatel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné.

Ceník

Uvedené ceny jsou pouze orientační a platí pro běžné překlady. Veškeré případné příplatky za odbornost, spěšnost, grafickou úpravu a podobně záleží na typu překladu a jsou smluvní.               U zakázek většího rozsahu poskytujeme množstevní slevy.